Wanneer een of meerdere tanden te sterk zijn aangetast door cariës of een trauma hebben opgelopen, zal de tandarts deze tand prepareren ( beslijpen ). De tandtechnieker gaat dan hierop een porseleinen kroon voor u vervaardigen. In tussentijd ga je naar huis met een tijdelijke restauratie, onmiddellijk vervaardigd door de tandarts. Bij het ontbreken van meerdere tanden, kan er ter vervanging een brug gemaakt worden. Deze zitten vast op 2 of meerdere omslepen pijlers. De ontbrekende tanden worden vervangen door zwevende elementen die vasthangen aan de pijlers.